António Peixoto

O ribeirinho António Peixoto
Os olhos dela António Peixoto
Os olhos dela António Peixoto
Rosa branca António Peixoto
Serenata pastoril António Peixoto
Serenata pastoril António Peixoto
Sonho de valsa António Peixoto
Um sonho António Peixoto
Valsa da opereta Casta Susana António Peixoto
Valsa da opereta O Conde de Luxemburgo António Peixoto
Valsa da opereta O Conde de Luxemburgo António Peixoto
Valsa da opereta O Conde de Luxemburgo António Peixoto