Sexteto Dr. Passos Freitas

Fado Sexteto Dr. Passos Freitas
Fado no.10 Sexteto Dr. Passos Freitas
Sérénade Sexteto Dr. Passos Freitas
Um sonho Sexteto Dr. Passos Freitas