Eduardo Barreiros, Júlia Mendes

Os teus olhos negros Eduardo Barreiros, Júlia Mendes